Privacybeleid

Privacybeleid

ElaN Languages waakt over uw privacy!

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, gaat u ermee akkoord dat ze zullen worden verwerkt in de databanken van ElaN Languages nv, Marktplein 13, 3550 Heusden-Zolder. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

•    u na uw onlineregistratie periodiek op de hoogte te brengen van de vacatures bij ElaN Languages die het meest aansluiten bij uw profiel;
•    u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door u via e-mail informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren;
•    u onze nieuwsbrieven, de ElaN eFlash en de Meeting Point toe te zenden;
•    het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf expliciet de toestemming voor geeft.

U kunt zich bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens. Om dat te doen, laat u dat ons weten per brief of per e-mail.

Gegevens updaten of verwijderen? Geen probleem!

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, hebt u steeds het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig aan te passen. Uiteraard hebt u ook steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven. Let daarbij wel op: vanaf het moment dat u dat hebt gedaan, worden uw gegevens gewist. U kunt alle veranderingen eenvoudig doorvoeren door te surfen naar "My ElaN".

ElaN Languages biedt u bovendien de mogelijkheid om u in te schrijven op een elektronische nieuwsbrief. Op om het even welk moment kunt u zich uitschrijven van die dienst. U ontvangt vanaf dan geen nieuwsbrief meer in uw mailbox.

Veilige bewaring van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ElaN Languages op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor ElaN-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal ElaN-medewerkers dat over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Ook beschikken wij over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Het gebruik van cookies

ElaN Languages gebruikt cookies om het gebruik van de site gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van uw computer bewaard worden om de toegang tot onze website te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. De cookies op de website stellen ElaN Languages in staat om de gegevens die u de vorige keren hebt doorgegeven terug te vinden, zodat u die niet opnieuw moet ingeven. Op die manier zult u dus binnen een surfsessie niet telkens uw inloggegevens moeten ingeven om toegang te krijgen tot uw persoonlijke pagina.